KOMBINASJONER


Her finner du en oversikt over ulike kombinasjoner av enkleltdeler av NordmørsbunadenHøyrød vest med blå stakk

Høyrød vest


Vest: Høyrødt "fuglety" m/breie sølvbånd

Stakk: Blå ( til venstre ) eller Svart ( til høyre )

Forkle: Ruta

Veske: hhv.  Blå m/rød kanting eller Svart m/rød kanting

Høyrød vest med svart stakk
Høyrød vest med blå stakk og hvitt forkle

Høyrød vest 


Vest: Høyrødt "fuglety" m/breie sølvbånd

Stakk: Blå (til venstre) eller Svart (til høyre)

Forkle: Hvitt med smal bord

Veske: hhv. Blå m/rød kanting eller Svart/m rød kanting

Høyrød vest med svart stakk og hvitt forkle
Høyrød vest med blå stakk og hvitt forkle

Høyrød vest og blå stakk


Vest: Høyrødt "fuglety" m/breie sølvbånd

Stakk: Blå

Forkle: Hvitt med fuglebord

Veske: her kan du velge mellom Blå m/rød kanting eller Rød/m blå kanting

Hodeplagg: Linhatt

Vinrød vest med blå stakk og ruta forkle

Vinrød vest


Vest: Vinrødt "fuglety" m/breie sølvbånd

Stakk: Blå (til venstre) eller Svart ( til høyre)

Forkle: Ruta

Veske: hhv. Blå m/vinrød kanting eller

Svart m/vinrød kanting

Vinrød vest med svart stakk og ruta forkle

Vinrød vest


Vest: Vinrødt "fuglety" m/breie sølvbånd

Stakk: Blå (til venstre) eller Svart (til høyre)

Forkle: Hvitt med smal bord

Veske: hhv. Blå m/vinrød kanting eller

Svart m/vinrød kanting

Vinrød vest med svart stakk og hvitt forkle
Vinrød vest med blå stakk og hvitt forkle
Rosabrosjert vest, blå stakk og ruta forkle

Rosabrosjert kalemank "Farstad" vest


Vest: Rosabrosert kalemank m/smale sølvbånd

Stakk: Blå (til venstre) eller Svart (til høyre)

Forkle: Ruta

Veske: hhv. Blå m/vinrød kanting eller

Svart m/vinrød kanting

Rosabrosjert vest, svart stakk og ruta forkle
Rosabrosjert kalemank m/blå stakk og hvitt forkle m/ smal bord

Rosabrosjert kalemank "Farstad" vest


Vest: Rosabrosert kalemank m/smale sølvbånd

Stakk: Blå ( til venstre) eller Svart (til høyre)

Forkle: Hvitt med smal bord

Veske: hhv. Blå m/vinrød kanting eller

Svart m/vinrød kanting

Rosabrosjert kalemank m/ svart stakk og hvitt forkle m/smal bord
Blågrønn vest m/gullblonde, blå stakk og ruta forkle
Blågrønn vest m/gullblonde, blå stakk og hvitt forkle

Blågrønn vest og blå stakk


Vest: Blågrønn m/gullblonde eller sølvblonde

Stakk: Blå

Forkle: Ruta (til venstre) eller Hvitt (til høyre)

Veske: Blå m/vinrød kanting

Blå kalemank m/ gullblonde, blå stakk og ruta forkle
Blå kalemank m/gullblonde, blå stakk og hvitt forkle

Blå kalemank "Børset" vest og blå stakk


Vest: Blå kalemank m/gullblonde eller sølvblonde

Stakk: Blå

Forkle: Ruta ( til venstre) eller Hvitt ( til høyre)

Veske: Blå m/vinrød kanting