NORDMØRSBUNADEN


Både kvinne- og mannsbunaden fra Nordmøre er bygd på draktskikken som var i dette området første halvdel av 1800-tallet.

Rindalsbunaden er en variant av kvinnebunaden fra Nordmøre.

Her kan du lese om historien til bunaden i korte trekk og om produksjonen i dag.
EN BUNAD BLIR TIL

Som i resten av landet hadde ønsket om egen bunad sitt utspring i behovet for nasjonal og lokal forankring.

Nordmørsbunaden er rekonstruert. Det vil si at bunadens enkelte deler er kopier av gamle draktplagg.


Kvinnebunaden:

Letingen etter gamle plagg startet allerede på 1920 og -30 tallet. Nordmøre Husflidslag og bondekvinnelag i samarbeid samlet mye.

I 1979  ble bunaden, slik den da ble solgt på Husflidene, sendt inn til vurdering hos Landsnemnda for bunadsspørsmål ( Norsk institutt for bunad og folkedrakt). Dette var ikke ment som en underkjennelse av arbeidet som var gjort tidligere, men det var behov for en revidering. En samenligning med de gamle draktplaggene viste at det ikke alltid var godt nok samsvar i snitt og stoff. I 1981 ble det derfor nedsatt en bunadsnemnd av Nordmøre Husflidslag som fortsatte rekonstruksjonsarbeidet. I 1984 ble arbeidet på nytt lagt frem og Landsnemnda ga sin tilråding/godkjenning.


Mannsbunaden:

I 1922 ble de første brune bunadene tatt i bruk. De var sydd på Heimen i Oslo.

I 1984 var kvinnebunaden på plass og ønsket om en mannsbunad kom. Først da startet registreringen av gamle mannsplagg for alvor. Arbeidet ble utført av en bunadsnemnd nedsatt av Nordmøre Ungdomslag i samarbeid med Landsnemnda for bunadsspørsmål. Resultatet ble den blå mannsbunaden vi ser i dag.

LITTERATUR OG BILDER

Her kan du lese mer om rekonstruksjonsarbeidet og se bilder av registreringene av gamle draktplagg:


  • "Kvinnebunaden frå Nordmøre" brosjyre fra Nordmøre Husflidslag 1985
  • " Mannsbunaden frå Nordmøre", brosjyre fra Nordmøre Ungdomslag 1997
  • Institutt for bunad og folkedrakt har lagt ut mange bilder av gamle draktplagg på Digitalt museum. (Søk på nordmøre)
PRODUKSJONEN I DAG

Idag syr vi bunaden på egen systue i Husflidens butikklokaler med hjelp av ca. 20 hjemmeprodusenter/syere. 


Sømmen består i hovedak av håndsøm og bunaden sys etter dine mål.


Stoffet vi bruker og utstyr ellers kommer fra norske veverier og leverandører, flere av dem lokale.

KriviVev, Felagi tekstiltrykk, Møre bånd og vev, Gudbrandsdalen Ullvarefabrikk,

Tyrihans, Klaveness og Sylvsmidja på Voss er noen av dem.


Slik er du med på å bevare både gammelt håndtverk, arbeidsplasser og tradisjon når du kjøper bunad.